Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników strony internetowej http://webilo.eu/ (zwanej dalej “Stroną”) i wszystkich jej sub-domen, zakresu zbieranych danych oraz sposobu ich późniejszego wykorzystywania.

Zakres zbieranych danych:

Podczas rejestracji w Serwisie od Użytkownika wymagane jest podanie następujących danych:login;hasło.
Login nie musi być adresem email, nie jest w żaden sposób weryfikowany co do zgodności ze schematem adresów email.
Login nie jest traktowany jako adres email, komunikacja między Użytkownikiem Posiadającym Konto w Serwisie prowadzona jest poprzez Panel Administracyjny i posiadanie oraz podanie adresu email nie jest wymagane.

Serwis nie zbiera żadnych informacji o charakterze wrażliwym ani też nie udostępnia loginów czy haseł podmiotom trzecim.

Prawo dostępu

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik Strony ma prawo złożyć wniosek o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych osobowych, czasowe lub stałe wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wnioski w tej sprawie proszę kierować na adres e-mail Administratora - admin@webilo.eu. Administrator danych nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku, jeśli żądanie dotyczy danych, których tryb uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy. W przypadku akceptacji wniosku, aktualizacja, bądź usunięcie danych nastąpi bez zbędnej zwłoki.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Cookies

Serwis używa plików cookies w celu zapewnienia działania Serwisu, nie zbiera automatycznie żadnych informacji o użytkowniku końcowym z wyjątkiem informacji zapisanych w cookies, które są zapisywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu wymieniony w regulaminie.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
-Rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie
-Poprawnego wyświetlenia strony internetowej
-Dostosowania zawartości strony internetowej
-Tworzenie statystyk
-Dla Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie utrzymanie sesji czyli stanu zalogowania w Serwisie.
-Zapisania informacji na temat wybranego języka interfejsu Użytkownika oraz Użytkownika Posiadającego Konto w Serwisie.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w serwisie wszystkoociasteczkach.pl.

Zarejestruj się!

Teraz !